Een brommobielverzekering, verzeker je brommobiel!

De brommobiel is natuurlijk sinds jaar en dag een bijzonder populair vervoersmiddel. Wanneer je met het idee speelt om over te gaan tot het kopen van zo’n brommobiel dien je er echter in de praktijk wel rekening mee te houden dat je daarbij geconfronteerd kan worden met een zogenaamde verzekeringsplicht. Deze verzekeringsplicht zorgt ervoor dat je in de praktijk wettelijk verplicht bent om minstens een WA-verzekering voor schade tegenover derden af te sluiten voor jouw brommobiel. Ben jij je ook aan het oriënteren voor wat het afsluiten van een brommobielverzekeringbetreft? Dan is het alvast een absolute aanrader om nog even door te blijven lezen. We laten je er namelijk graag alles over ontdekken met de informatie die je hieronder aantreft.

Een brommobielverzekering is dus verplicht af te sluiten?

Dat klopt. Er bestaat in de praktijk vaak nog de nodige verwarring over, maar het is inderdaad een wettelijke verplichting om een brommobiel te laten verzekeren. Wat deze verplichting betreft geldt dat ze in lijn ligt met de verplichting die eveneens geldt voor auto’s evenals voor motors en scooters.

Bovenstaande betekent concreet dat je bij het kopen en in het verkeer brengen van een brommobiel wettelijk verplicht bent om minstens een WA-verzekering af te sluiten. Voor een dergelijke verzekering geldt dat ze een dekking voorziet voor de schade die met jouw brommobiel wordt aangericht tegenover derden. De eigen schade zal door deze verzekering niet zijn gedekt.

Waarom is deze verzekering verplicht?

Het lijkt misschien een beetje vreemd dat onze Nederlandse overheid ervoor heeft gekozen om de brommobielverzekering ook wettelijk te verplichten. Voor heel wat mensen geldt dan ook dat zij vermoeden dat de schade die kan worden aangericht met dit voertuig toch heel wat minder ernstig is (gemiddeld genomen dan) dan wanneer er sprake is van schade veroorzaakt door een auto. Op zich valt hier natuurlijk wel iets voor te zeggen, maar helemaal correct is dit toch ook weer niet.

Het wettelijk verplichten van minstens de WA-verzekering voor een brommobiel kan in de praktijk van zeer groot belang zijn om de zwakke(re) weggebruikers te kunnen beschermen. Je dient er namelijk rekening mee te houden dat ook brommobielen een meer dan behoorlijke snelheid kunnen behalen. Daarmee kunnen ze dan ook in de praktijk zeker heel wat lichamelijke schade veroorzaken. Het verplicht maken van ook deze verzekering is dus eigenlijk zeker geen overbodige luxe.

Hoe kan je een brommobielverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een brommobielverzekering kan op verschillende manieren gebeuren. In eerste instantie is er dus de wettelijk verplichte WA-verzekering. Als je enkel en alleen kiest voor het afsluiten van deze verzekering zal je dus zoals eerder op deze pagina al werd aangehaald niet over de mogelijkheid beschikken om de schade in te laten dekken die ontstaat aan jouw eigen brommobiel. Voor heel wat mensen is dit ook geen echte vereiste. Dit bijvoorbeeld omdat men:

  1. Niet zo vaak met de brommobiel gaat rijden;
  2. Heeft gekozen voor een brommobiel die niet zo duur is;

Wanneer je graag wil kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting voor wat je brommobiel verzekeren betreft zonder dat je daarvoor stevige kosten dient te betalen is dit met zekerheid de meest voor de hand liggende optie. Dit gezegd hebbende geldt voor heel wat mensen dat ze er toch eerder de voorkeur aan geven om de beschikking te hebben over een wat meer uitgebreide verzekering. Maak jij deel uit van deze doelgroep? Dan is het wellicht een aanrader om te kiezen voor een brommobielverzekering zoals hieronder voor je op een rijtje gezet.

De WA+ beperkt en WA+ volledige cascoverzekeringen voor brommobielen

Het spreekt voor zich dat je bij het afsluiten van een brommobielverzekering niet alleen maar kan kiezen voor de simpele WA-verzekering voor schade aan derden. Daarnaast is het eveneens een optie om te kiezen voor een WA+ beperkt casco verzekering. Bij het afsluiten van deze verzekering kan je er op rekenen dat ook de onderstaande dekkingen worden aangeboden:

  1. Een dekking voor schade als gevolg van een brand of een explosie;
  2. Een dekking voor geleden schade als gevolg van diefstal;

De hierboven aangehaalde twee dekkingen vormen uiteraard een zeer mooie aanvulling op de bestaande WA-dekking die door onze overheid wettelijk is verplicht. Het is echter eveneens een mogelijkheid dat je ervoor hebt gekozen om een wat duurdere brommobiel aan te schaffen. Bovendien is het eveneens zo dat veel mensen er vanaf een zeker moment voor kiezen om deze dagelijks te gaan gebruiken. Wanneer dat ook geldt voor jou zou je zomaar kunnen kijken in de richting van een WA+ volledige cascoverzekering of een allrisk brommobielverzekering. Hierbij kan je er namelijk op rekenen dat ook de schade die je zelf hebt aangericht aan je eigen brommobiel is gedekt. Dit verklaart meteen wel het aanzienlijk hoger gelegen prijskaartje.

Hoe kan je de kostprijs van je brommobielverzekering drukken?

Net zoals geldt voor elk type verzekering is het ook bij de brommobielverzekering zo dat je er rekening mee moet houden dat er een periodieke premie voor zal worden aangerekend. Standaard is het zo dat je deze premie één keer per jaar moet betalen. Je zou er echter ook voor kunnen kiezen om het bedrag te splitsen waar je bijvoorbeeld kan kiezen voor maandelijkse premiebetalingen. Voor menig aantal verzekeraars geldt dat ze ook een premiebetaling per kwartaal aanbieden. Let wel op dat er hiervoor geen extra kosten worden aangerekend. Dit zou namelijk zomaar kunnen.

Wil je graag de verzekeringspremie drukken die wordt aangerekend voor de brommobielverzekering? Dan zijn er verschillende tips die je daarvoor kan benutten. Om te beginnen is het altijd een goede keuze om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende verzekeringen die er bestaan voor een brommobiel. Bovendien kan het ook de moeite waard zijn om zeer precies te bepalen welke dekkingen je eigenlijk echt nodig hebt. Op die manier voorkom je automatisch dat je met veel te hoge kosten zal worden geconfronteerd voor wat jouw verzekering betreft. In ieder geval, je hoeft in de praktijk zeker niet te vrezen voor een zeer hoog prijskaartje voor wat het verzekeren van je brommobiel betreft. Dat is in de praktijk immers zeker niet het geval. Wil je meer weten over de mogelijkheden omtrent voertuigen verzekeringen? Ga dan naar de website van Alpina financieel advies.