Een algemene voorwaarden laten opstellen

Wanneer u uw bedrijf wilt beschermen tegen aansprakelijkheid, moet u een algemene voorwaarden opstellen. Dit is van groot belang en biedt u het grote voordeel dat u niet bij iedere individuele opdrachtgever, klant of leverancier hoeft te onderhandelen over bepaalde afspraken. Een algemene voorwaarden maakt zaken doen voor u veiliger en efficiënter.

Wat is een algemene voorwaarden?

Veel startende ondernemers laten een algemene voorwaarden opstellen wanneer zij beginnen met een nieuwe onderneming. Niet zo gek, want algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een bedrijf sluit met haar klanten, opdrachtgevers of leveranciers en zijn bijna essentieel geworden bij het doen van zaken. Volgens het Nederlandse wetboek zijn algemene voorwaarden bedingen bij overeenkomsten, maar geven geen kernbedingen aan.

Kernbedingen

Er bestaan duidelijke wetten wat een kernbeding is. Voorbeeld van kernbedingen zijn bijvoorbeeld de prijs of het aantal goederen dat geleverd moet worden. Zonder kernbedingen kan een overeenkomst niet tot stand komen. Kernbedingen moeten altijd duidelijk worden overeengekomen. Dit is een belangrijke reden, waarom kernbedingen niet in een algemene voorwaarden mogen staan. Een algemene voorwaarden mag namelijk stilzwijgend overeengekomen worden. Dit betekent dat wanneer een bedrijf een algemene voorwaarden hanteert en een overeenkomst sluit met een klant, de klant de algemene voorwaarden niet hoeft te lezen. Kernbedingen in algemene voorwaarden zijn dan ook ongeldig volgens de wet.

Wat vindt u terug in een algemene voorwaarden?

De inhoud van een algemene voorwaarden verschilt enorm per bedrijf. De inhoud kan namelijk afhankelijk zijn van de branche, regelgeving en het type bedrijfsvoering. Het is daarom ook dat veel bedrijven een algemene voorwaarden laten opstellen door een specialist. Zo weten zij zeker dat de algemene voorwaarden compleet en kloppend zijn. Over het algemeen staan de onderstaande onderwerpen in een algemene voorwaarden:

•             de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid;

•             de verplichtingen van klanten, opdrachtgevers of leveranciers;

•             de uitvoerings- en (op)leveringsvoorwaarden;

•             de betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;

•             de betalingsvoorwaarden;

•             regels bij overmacht;

•             annulering van overeenkomsten;

•             garantie en verval daarvan;

•             klacht- en vervaltermijnen;

•             opschorting en ontbinding van overeenkomsten;

•             eigendomsvoorbehoud;

•             bescherming van intellectuele eigendom;

•             toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Is het hebben van een algemene voorwaarden verplicht?

Nee, een algemene voorwaarden is niet verplicht bij het maken van overeenkomsten. Echter wordt het wel zeer aangeraden om uzelf en uw bedrijf te beschermen voor aansprakelijkheid. Daarnaast verlangen veel aansprakelijkheidsverzekeraars van u dat u algemene voorwaarden hanteert wanneer u een verzekering afsluit. Hier krijgt u dan wel een voordeligere premie voor terug.