RI&E laten opstellen

Een RI&E laten opstellen

Een RI&E, of Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, is een belangrijk document voor elke werkgever. Het dient als een hulpmiddel bij het identificeren en beheersen van risico’s in de werkomgeving. Hierdoor kan de werkgever de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers verbeteren. Je kunt een RI&E laten opstellen.

Wat moet er gebeuren?

Naast dat een RI&E belangrijk is, is deze volgens de arbowet ook verplicht. Het laten opstellen is een proces dat door een gecertificeerde professional moet worden uitgevoerd. Dit kan een arbodienst, veiligheidskundige of een extern bureau zijn. De professional zal eerst een inventarisatie maken van de risico’s in de organisatie, waarbij hij of zij zowel de fysieke als psychosociale aspecten in overweging neemt. Vervolgens zal de professional deze risico’s evalueren en beoordelen op hun ernst en kans van optreden.

Op basis van deze beoordeling zal de professional vervolgens maatregelen aanbevelen om de risico’s te beheersen. Dit kunnen bijvoorbeeld aanpassingen aan de werkomgeving, het aannemen van veiligheidsmaatregelen of het organiseren van opleidingen voor medewerkers zijn.

Een RI&E moet bijgehouden worden

Het is belangrijk om te weten dat een RI&E niet eenmalig is, maar periodiek moet worden bijgewerkt. Dit is omdat de risico’s in de werkomgeving kunnen veranderen en nieuwe risico’s kunnen ontstaan. In een dynamische bedrijf gebeurd dit regelmatig. De RI&E moet dan regelmatig bijgesteld worden. Zo voorkom je dat er risico’s niet in kaart gebracht zijn en er toch nog ongelukken gebeuren. Bovendien kan de effectiviteit van de maatregelen die zijn genomen, worden geëvalueerd en indien nodig aangepast worden.

In samenvatting, een RI&E is een belangrijk document voor elke werkgever omdat het helpt bij het identificeren en beheersen van risico’s in de werkomgeving. Het laten opstellen van een RI&E moet door een gecertificeerde professional worden uitgevoerd en periodiek bijgewerkt worden. Hierdoor kan de werkgever de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers verbeteren.